Nishio Sensei skapade TOHO-IAI för att vi skulle få en bättre förståelse av Aikidoteknikerna

合気道刀法居合 Aikido Toho-Iai (Kanji)   Chiburi                         Aikido Toho-Iai (Romaji)

 

居合名 

合気道技 

血振り

 

 Ordningsnr.

Vad som menas

 Aikidowaza

 1

 初発刀

 ――

 英信流

 

 Ipponme

 Shohatto

  Maeni

 2

 受け流し

 一教

 英信流

 

 Nihonme

 Ukenagashi

 Ikkyo

 3

 後ろ切り

 回転投げ

 英信流

 

 Sanbonme

 Ushirogiri

 Kaitennage

 4

 前後切り

 相半身四方投げ

 英信流

 

 Yonhonme

 Zengogiri

 Aihanmi shihonage

 5

 左右切り

 逆半身四方投げ

 英信流

 

 Gohonme

 Sayu

 Gyakuhanmi shihonage

 6

 柄押え

 逆半身片手取り二教

 英信流

 

 Ropponme

 Tsukaosae

 Gyakuhanmi nikyo

 7

 手首押え

 相半身片手取り二教

 英信流

 

 Nanahonme

 Tekubiosae

 Aihanmi nikyo

 8

かわし突き

突き三教

 英信流

 

 Hachihonme

 Kawashizuki

 Sankyo

 9

 付け込み

 突き小手返し

 香取流

 

 Kyuhonme

 Tsukekomi

 Kotegaeshi

 10

 

 入身投げ

 香取流

 

 Jupponme

 Tsume

 Iriminage

 11

 

 

 香取流

 

 Juipponme

 Sanpogiri

 Sankyo

 12

 

 正面打ち 横面打ち 四方投げ

 香取流

 

 Junihonme

 Shihogiri

 Shihonage

 13

 抜き合わせ

  

 水鴎流

 

 Jusanbonme

 Nukiuchi

 Gokyo

 14

 とどめ

  

 英信流

 

 Juyonhonme

 Todome

 Yonkyo

 15

 

 ――

 英信流

 

 Jugohonme

 Suemono

 Tome

 

Förklaringar till Toho
1) Shohatto: Maegiri
2a) Ukenagashi: Aihanmi katatedori Ikkyo
2b) Kiriage: Yokomen- Shomenuchi Ikkyo
3) Ushirogiri: Soto Kaitennage, tenkan, kesagiri
4) Zengogiri: Aihanmi Shihonage.
Mae-, ushirogiri
5) Sayu:
Gyakuhanmi Shihonage.
Migi-, hidarigiri
6) Tsukaosae: 
Gyakuhanmi Nikyo
7a) Tekubiosae: Aihanmi Nikyo
7b) Nikyo:
Migi, hidarigiri
8) Kawashizuki: Tsuki Sankyo, från shomenuchi eller tsuki
9) Tsukekomi:
Kotegaeshi, från shomenuchi eller tsuki
10) Tsume:
Iriminage
11) Sanpogiri:
Uchikaiten Sankyo.
Mae, migi, hidarigiri. Hugg mot tre stycken. Uchikaiten Sankyo
12) Shihogiri: Shihonage.
Hugg mot fyra stycken. Shomenuchi, yokomenuchi Shihonage
13) Nukiuchi:
Gokyo.
Maegiri, renzoku uchikomi (kesagiri)
14) Todome: Yonkyo.
Maegiri, samma början som Zengogiri
15) Suemono: Tome.
Dela av melonen med ett hugg

= Nummerordning.   合気道技 = Aikidoteknik.   血振り = Olika skolor för att ta bort blodet från katanan.

Följande uttryck kan ni höra under ett Toho-pass om ni gå på läger som någon av Nishios elever håller i:

Seigan: Iaiton pekar mot aites ögon. Hira Seigan: efter seigan sänks iaiton till horizontalläget. Det är detta läge vi ska ha innan vi roterar iaiton, kraftigt, med hjälp av högra lillfingret. Chiburi: skaka av blodet genom att svinga iaiton åt sidan. Uchikaiten eller Hachi no ji: denna rörelse görs före osame. Chi nu gui: torka av blodet med t. ex. en duk innan iaiton stoppas tillbaka i baljan. Osame eller Noto: Iaiton till ursprunget (tillbaka till baljan).

Waki kamae är ett nytt uttryck som börjar komma mer och mer i Toho sammanhang och menas att iaiton flyttas lite åt sidan efter ett långsamt och djupt hugg.
Annars är Waki kamae en position där man lägger iaiton, bokken eller jon vid sidan av vår kropp så att partnern bara ser den ändan som är vänd mot honom/henne men inte resten av vapnet.

Hälsningen med iaiton görs enligt följande:
Vid start: 1. Hälsning mot Shomen: buga mot centrumet med iaiton framför din mage. Här ska svärdet ha en lutning så att slutet på sayan befinner sig framför vänstra benet när tsukan (handtaget) står en decimeter framför naveln. 2. Hälsning mot To (svärdet): buga mot sensei med iaiton vid ögonhöjd. Obs! att tsukan  måste vara lite högre än resten av svärdet. 3. Hälsning mot Varandra: sensei och elever bugar mot mot varandra med iaiton i höger hand och eggen vänd bakåt.

Vid slutet: 1. Hälsning mot To.           2. Hälsning mot Shomen.               3Hälsning mot Varandra

 

Detaljer av Katanan