Vi kan starta med att vi behöver en bättre förståelse för vad Aikido egentligen står för. Hur namnet Aikido blev till kan vi lämna därhän, det har inte längre någon betydelse. Det är meningen och syftet som är viktigt. Jag vet inte om någon som har frågat varifrån fotbollen kommer och vem upphovsmannen var så fort de söker sig till en fotbollsklubb. Men när det gäller kampsport så ska alla göra undersökningar om vem, var och varför. Det är lätt att skapa myter eftersom alla vill och önskar att deras O'sensei (store mästare) var oövervinnlig, någon sorts Gud.

 

Jag vet inte, men mistänker att Aikido, Judo, Karatedo är mjukare grenar från en väldigt aggressiv Budo.

 

Men vi ska bara ägna oss här till Aikido.
Aikido utnyttjar naturens lag om den minsta motståndet. Vi ska ta oss igenom alla problem vi möter med hjälp av denna lag. Vi ska behandla problemen vi möter som en sten som står mitt i en fors. Det är vi som är det forsande vattnet och problemen är de olika hindren vattnet möter.